Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Guies docents de cursos anteriors

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11142 LES TIC EN L'ÀMBIT NO FORMAL O 3
11150 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL EN XARXA O 3
11133 METODOLOGIA D'INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA EDUCATIVA B 6
11137 EINES TELEMÀTIQUES PER A LA DOCÈNCIA O 6
11140 DISSENY D'INVESTIGACIÓ O 6
11143 ENTORNS FLEXIBLES DE FORMACIÓ O 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11141 EINES I TÈCNIQUES PER A LA RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES O 6
11139 DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ O 6
11148 SOCIETAT EN XARXA I CIUTADANIA DIGITAL O 3
11138 DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS DE FORMACIÓ O 6
11144 AVALUACIÓ DE MEDIS I MATERIALS D'ENSENYAMENT O 3
11146 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL DOCENT EN RELACIÓ A LES TIC O 3
11147 ÈTICA DIGITAL APLICADA O 3
11145 DISSENY DE PROJECTES D'INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ O 3
11154 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT EN LES ORGANITZACIONS O 3
11153 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'ÚS DE LES TIC A L'ENSENYAMENT O 3
11151 ESPAIS I EINES PER AL TREBALL COL.LABORATIU O 3
11149 CREACIÓ DE CONTINGUTS PER A LA FORMACIÓ ONLINE O 3
11152 PRODUCCIÓ I INTEGRACIÓ D'IMATGE, ÀUDIO I VÍDEO DIGITAL O 3
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11134 DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA B 3
11135 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11136 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 15
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11142 LES TIC EN L'ÀMBIT NO FORMAL C 3
11157 DISSENY DE PROJECTES CURRICULARS AMB L'ÚS DE LES TIC C 3
11140 DISSENY D'INVESTIGACIÓ C 6
11143 ENTORNS FLEXIBLES DE FORMACIÓ C 3
11156 COMUNICACIÓ, INTERACCIÓ I COL.LABORACIÓ C 3
11137 EINES TELEMÀTIQUES PER A LA DOCÈNCIA C 6
11150 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL EN XARXA C 3
11155 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN LA FORMACIÓ C 3
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
11148 SOCIETAT EN XARXA I CIUTADANIA DIGITAL C 3
11141 EINES I TÈCNIQUES PER A LA RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES C 6
11147 ÈTICA DIGITAL APLICADA C 3
11144 AVALUACIÓ DE MEDIS I MATERIALS D'ENSENYAMENT C 3
11138 DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS DE FORMACIÓ C 6
11151 ESPAIS I EINES PER AL TREBALL COL.LABORATIU C 3
11146 DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL DOCENT EN RELACIÓ A LES TIC C 3
11145 DISSENY DE PROJECTES D'INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ C 3
11154 GESTIÓ DEL CONEIXEMENT EN LES ORGANITZACIONS C 3
11153 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'ÚS DE LES TIC A L'ENSENYAMENT C 3
11149 CREACIÓ DE CONTINGUTS PER A LA FORMACIÓ ONLINE C 3
11152 PRODUCCIÓ I INTEGRACIÓ D'IMATGE, ÀUDIO I VÍDEO DIGITAL C 3
11139 DISSENY I DESENVOLUPAMENT D'ENTORNS TECNOLÒGICS PER A LA FORMACIÓ C 6