Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Calendari de trobades

  • El Màster és virtual.
  • Es recolza amb l'ús permanent del Campus Virtual i en la realització de videoconferències a cada una de les assignatures.
  • Les videoconferències es graven i queden a disposició dels estudiants al Campus Virtual per poder visualitzar-les posteriorment.

[cronograma 2022/2023]