Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Fitxa de la titulació

Nom

Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Crèdits ECTS

60

Preu crèdit ECTS

27,67€

Any d'inici

2006/2007

Interuniversitari

Si

Universitat coordinadora

Universitat Rovira i Virgili

Universitats participants

Universitat de les Illes Balears, Universitat de Lleida, Universitat de Múrcia

Modalitat

Virtual

Idioma d'impartició

Castellà (100% o 65%). Pràctiques externes i treball final de màster poden fer-se en català (35%) y/o anglès (35%)

Places

10

Coordinació

Xavier Carrera Farran xavier.carrera@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Queixes i Suggeriments
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Programa NÈSTOR: Orientació i tutoria
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

El Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement es va iniciar el curs 2006-07 impartit per la Universitat Rovira i Virgili, Universidad de las Islas Baleares i Universitat de Lleida. Aquestes tres universitats junt amb la Universidad de Murcia ofereixen des del curs 2012-13 el Master amb un nou pla d'estudis de 60 ECTS.

El Màster capacita, des d'una orientació d'innovació i/o investigació educatives, per:

  • La planificació, organització i gestió de processos d'e-learning.
  • El disseny i desenvolupament d'entorns tecnològics, materials multimèdia i escenaris d'aprenentatge.
  • Fer un ús estratègic de la informació i el coneixement.

El Màster té continuïtat al Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa que imparteixen conjuntament aquestes quatre universitats.